Careers

Medische Vacatures | BAAT Medical is altijd op zoek naar nieuw talent

De expertise op vlak van medical devices in ons team is zeer breed en dat geldt daarom ook voor de mensen die we zoeken.

✔️ Heb je een HBO/Universitaire opleiding genoten op het gebied van Biologie, Scheikunde, Bestuurskunde, Biomedische werktuigbouw, Industrieel ontwerpen of een daaraan gerelateerd kennisgebied?

✔️ Sta je open voor een uitdagende baan op gebied van ontwikkeling, onderzoek, marketing en sales, kwaliteit of regelgeving rond medical devices?

Stuur dan ons dan je CV en een korte motivatie. Dit kan een open sollicitatie zijn of een sollicitatie op een van de openstaande vacatures.

Nu CV sturen
Terug naar vacatures

Baat Medical Device Engineering Team Archana

Interested in a vacancy?
Contact Archana directly at opportunity@baatmedical.com

Find your medical device job

The expertise at BAAT Medical is very broad and so are the people we are looking for.

✔️ Do you have an HBO/University education in the field of Biology, Chemistry, Public Administration, Biomedical Engineering, Industrial Design or a related field?

✔️ Are you interested in a challenging job in the field of medical device development ? Or Medical Device Research, marketing and sales, quality or regulatory affairs?

Send us your CV (Resumé) and a short motivation.

send resume
Back to all vacancies

Our Team

We currently employ >50 people with various fields of expertise (Biomedical Engineering, Industrial Design, Radiology, Biomechanics, CPO, Biology, …). We are an enthusiastic and driven team that aims to develop the best product for our customer. You can meet our super heroes here:

Baat Medical Device Engineering Team Dymphy

Dymphy van der Wilk

New Business Developer

Baat Medical Device Engineering Team Arthur

Arthur Aalsma

R&D Director

Baat Medical Device Engineering Team Gert CEO

Gert Nijenbanning

Managing Director

Baat Medical Device Engineering Team Vincent

Vincent Cloostermans

R&D Manager

Baat Medical Device Engineering Team Bernic van der Spek

Bernic van der Spek

Project Engineer