Stimulering grote innovatieprojecten

Ontwikkeling injecteerbare hydrogel

Stimulering grote innovatieprojecten

EFRO OP-Oost 2014-2020
Projectschets: ontwikkeling injecteerbare hydrogel

hy2care-solution baat medical injectable hydrogel

Artrose meest voorkomende chronische aandoening

Artrose is de meest voorkomende chronische reumatische aandoening. Hierbij wordt het kraakbeen dunner en zachter wat leidt tot vervorming van het bot direct onder het kraakbeen. Dit kan pijn, gevoelsstoornissen en krachtsverlies veroorzaken. De aandoening komt vaak voor: alleen al in Nederland  hebben meer dan 1,1 miljoen mensen artrose. Dit aantal neemt steeds meer toe wat er toe zal leiden dat artrose wereldwijd de 4 de ziekte zal worden die zorgt voor lichamelijke beperking. De gevolgen voor patiënten, het zorgstelsel en daarmee ook de economie zijn dan ook groot. Het economische effect (verlies aan productiviteit) van deze aandoening is becijferd op € 15.000 per patiënt per jaar. Dit vertegenwoordigt in Nederland een economische waarde van ruim € 16 miljard, jaarlijks. Wereldwijd loopt het aantal patiënten naar verwachting op naar 122 miljoen in 2017 wat een veelvoud aan kosten betekent.

De ziekte komt bovendien niet alleen bij mensen voor. Ook dieren hebben veelvuldig last hier van. Er is dan ook wereldwijd een groeiende vraag naar een oplossing voor dit steeds groter wordende probleem. Er wordt veelvuldig onderzoek gedaan door orthopedische chirurgen naar regeneratieve therapieën als pijnbestrijding. Onderzoekers zijn daarnaast al jaren op zoek naar alternatieve celtherapieën met behulp van weefselgeneratie. Een passende oplossing is er echter nog niet. In feite zijn vrijwel alle huidig beschikbare oplossingen gericht op symptoombestrijding in plaats van genezing.

Injecteerbare pleister en cGMP

Hy2Care, een startup als spin off van de Universiteit van Twente heeft een mogelijke oplossing ontwikkeld die de oorzaak van de pijn daadwerkelijk aanpakt. De oplossing is in de vorm van een “injecteerbare pleister” die bestaat uit een tweecomponenten hydrogel (vloeistof). De gel wordt geïnjecteerd in het lichaam, waar deze vervolgens uithardt en nieuwe cellen laat groeien. Zo ontstaat de combinatie van een natuurlijk materiaal en lichaamseigen cellen. De hydrogel is inmiddels gepatenteerd (US en Europa) en de werking er van is op labschaal aangetoond. In juni 2015 is daarnaast een eerste fysieke test uitgevoerd op een paard als eerste proof of principle. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om grote hoeveelheden van de hydrogel te produceren overeenkomstig cGMP (current Good Manufacturing Practices). Hier is aanvullend onderzoek en ontwikkeling voor nodig. Het product bevindt zich dan ook in de industriële onderzoeksfase.

Ontwikkeling van een marktklaar product

Onderhavig projectidee is dan ook gericht op de ontwikkeling van het marktklare product. Naast verdere ontwikkeling van de hydrogel en het productieproces wordt ingezet op de ontwikkeling van een doseerapparaat voor toediening tijdens een kijkoperatie. Hiermee wordt ingezet op een minimal invasive technology. De hydrogel kwalificeert als regenerative medicine. Hiermee ligt er een directe link met de S3 agenda van Oost-Nederland.

Projectpartners

Binnen dit project werkt Hy2Care samen met:

  1. Dierenkliniek den Ham/VKON: Dit betreft een eerste en tweedelijns dierenartsenparktijk in Den Ham
    (Overijssel) en tevens oprichting van VKON. VKON is een kennis- en praktijkcentrum gericht op
    ‘food en lifesciences & health’
  2. Universiteit Twente: De universiteit van Twente is vooraanstaand op het gebied van biomedische
    technologie en technische geneeskunde en heeft hiervoor het instituut MIRA opgericht. MIRA richt zich op de combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek
  3. Baat Medical: Gespecialiseerd in de ontwikkeling van medische hulpmiddelen in de orthopedie